ÅTERFÖRSÄLJARE:

Högs Prästgård (Kävlinge)

Hjalmar Möller AB (Håslöv)

Ljungbyheds Lantmän

Olssons Råvaror (Tomelilla)

Bygg och Foder (Kvarnby/Malmö)


Malin Feldt Petersson (Tygelsjö) Ej hemsida men tel: 0761 - 00 55 21

Sonesson Consulting (Blentarp) Ej hemsida men tel: 0707-88 07 72, 0709-66 88 38


 

RIDSKOLOR SOM ANVÄNDER VÅR PELLETS: 

ÖVRIGT: